Najbolji i najdetaljniji kurs harmonike – Nauči da sviraš harmoniku za svoju dušu

Lekcije template

Free
Uvodni čas kursa nauči da sviraš harmoniku korak po korak

Dobrodošli na kurs – Welcome to the course

Krećemo! Pogledajte ovaj video da saznate šta vas sve čeka na ovom kursu!

Prva lekcija kursa harmonike

Lekcija – 01: Držanje harmonike, pravilno razvlačenje meha harmonike, držanje desne ruke i prstiju, objašnjenje položaja tona C na harmonici.

Druga lekcija kursa harmonike

Lekcija – 02: Šta je ton? Šta su note? Dužina i visina trajanja nota. Šta je pauza?

Lekcija – 03: Postavljanje četvrtog i petog prsta na desnoj ruci.

Lekcija – 04: Objašnjenje i rad sa osnovnim basovima.

Lekcija – 05: Spajanje desne i leve ruke na harmonici. Pojašnjenje i rad sa celim i polovinama nota. – Vrednosti i izbrojavanje. Primena kroz melodiju.

Lekcija – 06: Spajanje desne i leve ruke na harmonici. Pojašnjenje i rad sa četvrtinama nota. – Vrednosti i izbrojavanje.

Lekcija – 07: Objašnjenje funkcionisanja meha i rad sa mehom na harmonici.

Lekcija – 08: Objašnjenje takta kao metričke vrednosti i pojašnjenje kroz praktične vežbe uz objašnjenje pravila repeticije.

Lekcija – 09: Objašnjenje i praktičan rad na pojašnjenju muzičke artikulacije – Stakato, Legato, Portato.

Lekcija – 10: Upoznavanje sa C-DUR lestvicom uz praktičnu primenu kroz melodije u vežbama.

Lekcija – 11: Spajanje desne i leve ruke na harmonici. Pojašnjenje i rad sa osminama nota. – Vrednosti i izbrojavanje.

Lekcija – 12: Spajanje desne i leve ruke na harmonici. Pojašnjenje i rad sa četvrtinama i polovinama nota sa tačkom. – Vrednosti i izbrojavanje.

Lekcija – 13: C-DUR lestvica u dve oktave. Sviranje istog tona menjajući prste i primena kroz melodije

Lekcija – 14: Upoznavanje i rad sa predznacima, povisilicama, snizilicama, razrešilicama, prima i sekundom voltom i primena istih u melodijama kroz vežbe.

Lekcija – 15: Upoznavanje sa G-DUR lestvicom uz praktičnu primenu kroz melodije u vežbama. Primena kroz melodiju.

Lekcija – 16: Upoznavanje sa D-DUR lestvicom uz praktičnu primenu kroz melodije u vežbama. Primena kroz melodiju.

Lekcija – 17: Upoznavanje sa F-DUR lestvicom uz praktičnu primenu kroz melodije u vežbama. Primena kroz melodiju.

Lekcija – 18: Spajanje desne i leve ruke na harmonici. Pojašnjenje i rad sa šesnestinama i šesnaestinama sa tačkom. – Vrednosti i izbrojavanje. Primena kroz melodiju.

Lekcija – 19: Upoznavanje sa A-MOL lestvicom uz praktičnu primenu kroz melodije u vežbama. Primena kroz melodiju.

Lekcija – 20: Upoznavanje sa E-MOL lestvicom uz praktičnu primenu kroz melodije u vežbama. Primena kroz melodiju.

Lekcija – 21: Upoznavanje sa D-MOL lestvicom uz praktičnu primenu kroz melodije u vežbama. Primena kroz melodiju.

Lekcija – 22: Rad sa dvostrukim notama – objašnjenje terce i primena kroz melodiju

Lekcija – 23: Rad sa dvostrukim notama – objašnjenje sekste i primena kroz melodiju

Lekcija – 24: Rad sa terc basovima, lestvicama levom rukom, kvintnim i kvantnim krugom – objašnjenje i primena kroz melodije

Lekcija – 25: Rad sa osminskim taktovima 3/8, 4/8, 6/8 – primena u melodijama

Kurs harmonike: Lekcija 26

Lekcija – 26: Objašnjenje pojmova Triola i Tempo i primena kroz melodije u vežbama

Lekcija – 27: Rad sa nepravilnim ritmovima 7/8 i 9/8, teza i arza. Objašnjenje i primana kroz melodije u priloženim vežbama.

Lekcija – 28: Objašnjenje i rad sa akordima – kvintakord, sekstakord, kvartisekstakord. Primena kroz melodije u priloženim vežbama.

Lekcija – 29: Objašnjenje pojmova Sinkopa i Predtakt. Primena kroz melodije u priloženim vežbama.

Lekcija – 30: Upoznavanje i rad sa ukrasima pri sviranju uz akcenat na predudaru, mordentu, praltreileru i trilerima. Primena ukrasa kroz melodije u priloženim vežbama.

wpChatIcon